Photogtapher: Evgeniy Biryukov @iambiryukov
Model: Elizaveta Vlasenko @elvlsnko
Style: Anastasiia Sazonova @sazonovanasti
Retouch: Sonet Pryadko @sonet_pryadko_retoucher
Makeup Artist/Hair stylist: Ekaterina Rusanovs @ekaterina_rusanova
Clothing Brand: Zara, Mango, Botrois @botrois

CLICK BELOW TO PURCHASE ISSUE.

The Boulevard Magazine Vol. 3 - ft. Khloe Terae

By BLVD Magazine

64 pages, published 10/9/2017

Fashion, Glamour and Lifestyle Photography