The Blvd Magazine Volume 74 Featuring Ivi Cospla
 
Cover:
Jhow Ferso
@jhowferso
Ivi Cospla
@ivicospla
Ivanna Mestres
@ivannamestres
Aurora Ramos
@aurora_ramos_r
 
Inside:
Lera Vasilcheva
@leravasilcheva_photo
Julia Vishnevskaya
@tahikardia86
Josh Ford
@joshfordmedia
Brooklyn Haydar
@model.brooklynn
Miche Yxama
@yxamastudios
Lauren Hudson
@laurenvhudson
Paige Brown
@paigealexiswardrobe
Daria Ivanina @thelavrova
@thelavrova
Olesia Alekseeva
@froggitaverde
Olga Zaostrovtseva
@zaostrovtseva_ob
Evgenia Rozkovskaya
@evgenia.rozk
Yana Nosova @Aurora Model Management
@yana_nosova
Elena Peshkun
@peshkun.pro
Angelina Karavko
@linali09
Viktoriya Yarosh
@viktoriayaro_hlf
Anastasiia Ollilainen
@ollilainen_photo
Irina Gruzdeva
@iramilano
The Blvd Magazine Volume 74 Featuring Ivi Cospla

By BLVD Magazine

56 pages, published 12/14/2021

The Blvd Magazine Volume 74 Featuring Ivi CosplaCover:Jhow Ferso@jhowfersoIvi Cospla@ivicosplaIvanna Mestres@ivannamestresAurora Ramos@aurora_ramos_rInside:Lera Vasilcheva@leravasilcheva_photoJulia Vishnevskaya@tahikardia86Josh Ford@joshfordmediaBrooklyn Haydar@model.brooklynnMiche Yxama@yxamastudiosLauren Hudson@laurenvhudsonPaige Brown@paigealexiswardrobeDaria Ivanina @thelavrova…